• عمرانی
  • مجموعه: عمرانی
  • توضیحات: داخل بازار تعویض تیر برق
علائم کمبود پتاسیم در کیوی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری لزربن   
دوشنبه, 03 فروردین 1394 ساعت 17:02

علائم کمبود پتاسیم  در کیوی

اولین علائم کبود پتاسیم در کیوی رشد ضعیف در زمان تورم و شکفتن جوانه ها در اوایل بهار می باشد. در درختان با کمبود شدید پتاسیم، برگ ها کوچک، سبز مایل به زرد (رنگ پریده) توام با کلروز (زردی) در حاشیه برگ های مسن همراه می باشد.

با ادامه تشدید کمبود پتاسیم، حاشیه (لبه) برگ های مسن بویژه در طول ماه های گرم و خشک به سمت بالا پیچ می خورد (1a) بطوریکه حاشیه برگ های در معرض کمبود به طور دائم به سمت بالا پیچ خورده باقی می ماند (1c) و بافت بین رگبرگ های فرعی برگ های دچار کمبود کمی برآمده می شوند. این علائم ممکن است با علائم ناشی از تنش خشکی که در طول روز های گرم به گیاه تحمیل می شود اشتباه گرفته شود (1b).

  

   1b شکل

سبز زردی (کلروز) که در ابتدا در حاشیه برگ مشاهده می شود در ادامه به سمت رگبرگ اصلی برگ توسعه پیدا کرده بطوریکه ناحیه نزدیک به رگبرگ های اصلی در قاعده برگ (دمبرگ) سبز باقی می ماند (1a و1d). در اغلب موارد نواحی کلروزه به سرعت نکروزه (قهوه ای سوخته) می شود بطوریکه ظاهری حاشیه سوخته (Scorching) به برگ می دهد (1dو1e).

              

                      d1 شکل                   1c شکل                                    

با توسعه و گسترش برگ های با حاشیه سوخته، بافت های برگی در معرض کمبود ترد و شکننده شده و ظاهری تکه تکه شده به برگ می دهند (1eو1f). کمبود شدید پتاسیم باعث ریزش پیش از موعد برگ های کیوی شده گرچه میوه ها به درخت متصل باقی می مانند. کمبود پتاسیم کاهش عملکرد درخت کیوی (کاهش تعداد و اندازه میوه) را به همراه دارد.

         
1f شکل                                                   1e شکل                   

کمبود پتاسیم در کیوی با کاربرد خاکی کلرور پتاسیم، سولفات پتاسیم و نیترات پتاسیم برطرف می شود. کلرور پتاسیم در مقایسه با سایر منابع کودی پتاسیم به خاطر نیاز فراوان گیاه کیوی به کلراید برای رشد ارجحیت بیشتری دارد. در صورت کمبود یون کلراید در گیاه، کیوی به عنصر پتاسیم واکنش نمی دهد.

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید