مراحل تكميل پرونده قابل طرح در كميسيون ماده 99 مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری لزربن   
پنجشنبه, 28 اسفند 1393 ساعت 21:16

.                                 مراحل تكميل پرونده  قابل طرح در كميسيون  ماده  99 

                                      ويژه روستاهاي داراي دهياري مصوب

 

 مـرحله اول: 

    درخواست كتبي متقاضي از دهياري روستا
    
        

مراحل تكميل پرونده  قابل طرح در كميسيون  ماده  99

ويژه روستاهاي داراي دهياري مصوب

 

 

 

 

مـرحله اول: 

  1. درخواست كتبي متقاضي از دهياري روستا
  2. كپي شناسنامه ـ كارت ملي متقاضي و يك برگ پوشه
  3. كپي برابر اصل مدارك مالكانه (سند يا مبايعه نامه يا واگذارنامه) كه به تأييد شوراي اسلامي روستا رسيده و فيش عوارض نقل و انتقال پرداخت و ضميمه گردد.
  4. نقشه (كروكي) زمين بطور دقيق و با تعيين حدود اربعه كه به تأييد نقشه بردار و شوراي اسلامي روستا رسيده باشد.

 

مـرحله دوم: 

  1. استعلام از بنياد مسكن انقلاب اسلامي توسط دهياري
  2. درصورت مثبت بودن استعلام از بنياد مسكن،‌ نقشه دقيق ساختمان و پاركينگ پس از تأييد و مهر نظام مهندسي توسط مالك به دهياري ارائه گردد.
  3. تأييد و تكميل فرم استحكام بنا توسط مهندس ناظر ساختمان
  4. بازديد كارشناس فني دهياري از ملك و بنا و ارائه گزارش كامل به دهياري

* توجه : چنانچه در گزارش ناظر فني قيد شده باشد كه در ملك يا بنا نقصي وجود دارد مالك بايد نسبت به رفع نواقص اقدام  نمايد. 

  1. استعلام از محيط زيست و درصورت لزوم از ادارات ديگر

 

مـرحله سوم: 

10.  تكميل و جمع بندي پرونده توسط دهياري و ارائه آن به بخشداري با نامه ممهور به مهر و امضاي دهيار

11.  طرح در جلسه كميسيون، اخذ رأي، اجراي رأي، دريافت عوارض قانوني، ارائه خدمات به متقاضي.

* توجه  : رأي كميسيون ماده 99 قابل تجديد نظر نمي باشد.

 

شوراي اسلامي و دهياري روستا

 

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید