• ولگسر خرداد 96
  • مجموعه: طبیعت
مراحل تقاضا و صدور پروانه ساختماني مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری لزربن   
پنجشنبه, 28 اسفند 1393 ساعت 21:28

مراحل تقاضا و صدور پروانه ساختماني

«   ويژه روستاهاي داراي دهياري مصوب   »

 

مـرحله اول:

   تكميل دقيق فرم 10 ارائه شده از سوي دهياري توسط مالك

     كپي شناسنامه ـ كارت ملي مالك و يك برگ پوشه

مراحل تقاضا و صدور پروانه ساختماني

 

 

مـرحله اول:

  1. تكميل دقيق فرم 01 ارائه شده از سوي دهياري توسط مالك
  2. كپي شناسنامه ـ كارت ملي مالك و يك برگ پوشه
  3. كپي برابر اصل مدارك مالكانه (سند يا مبايعه نامه يا واگذارنامه) كه به تأييد شوراي اسلامي روستا رسيده و فيش عوارض نقل و انتقال پرداخت و ضميمه گردد.
  4. نقشه (كروكي) زمين بطور دقيق و با تعيين حدود اربعه كه به تأييد نقشه بردار و شوراي اسلامي روستا رسيده باشد. (2 سري)

 

مـرحله دوم:

  1. استعلام از بنياد مسكن انقلاب اسلامي توسط دهياري
  2. درصورت مثبت بودن استعلام از بنياد مسكن،‌ نقشه دقيق ساختمان و پاركينگ پس از تأييد و مهر نظام مهندسي توسط مالك به دهياري ارائه گردد.
  3. بازديد كارشناس فني دهياري از ملك و ارائه گزارش به دهياري

* توجه : چنانچه در گزارش ناظر فني قيد شده باشد كه در ملك يا نقصي وجود دارد، مالك بايد نسبت به رفع نواقص اقدام  نمايد.

  1. استعلام از محيط زيست و درصورت لزوم از ادارات ديگر
  2. بيمه حوادث كارگري ساختمان و ارائه اصل و كپي بيمه نامه به دهياري

10.  پرداخت عوارض قانوني به حساب دهياري روستا و ارائه يك نسخه فيش پرداختي به دهياري

 

مـرحله سوم:

11.  تكميل و جمع بندي مدارك و صدور پروانه ساختماني توسط دهياري در اسرع وقت.

12.  تقاضاي مالك جهت صدور عمليات پايان سفت كاري ساختمان و اقدام دهيار پس از گزارش ناظر فني دهياري

13.  تقاضاي مالك جهت صدور پايان كار ساختمان و اقدام دهيار پس از گزارش كامل ناظر فني دهياري

 

با سپاس

شوراي اسلامي و دهياري روستا

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید