• جشن نیمه شعبان
  • مجموعه: طبیعت
  • ولگسر خرداد 96
  • مجموعه: طبیعت
قانون شوراها با آخرین اصلاحات مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری لزربن   
شنبه, 08 فروردین 1394 ساعت 20:50

قانون شوراها با آخرین اصلاحات
فصل اول – تشكيلات


ماده 1 - (اصلاحي 5/5/1382و27/8/1386) برای پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي وساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر وشهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي (روستا) ، بخش ، شهر و شهرستان يا استان صورت می گيرد و به منظور جلوگيری 

 
اساسنامه تشكيلات و سازمان دهياري ها مصوب مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری لزربن   
شنبه, 08 فروردین 1394 ساعت 20:42

ساسنامه تشكيلات و سازمان دهياري ها مصوب 21/11/1380 :

ماده 10 – وظایف تفصیلی دهیار و دهیاری جهت اداره و حفظ توسعه پایدار روستا بر اساس قانون شوراها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است :

1- بهبود وضع زیست محیطی روستا

2- كمك به شورا در خصوص بررسی و شناخت كمبوده

 
مراحل تقاضا و صدور پروانه ساختماني مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری لزربن   
پنجشنبه, 28 اسفند 1393 ساعت 21:28

مراحل تقاضا و صدور پروانه ساختماني

«   ويژه روستاهاي داراي دهياري مصوب   »

 

مـرحله اول:

   تكميل دقيق فرم 10 ارائه شده از سوي دهياري توسط مالك

     كپي شناسنامه ـ كارت ملي مالك و يك برگ پوشه

 
مراحل تكميل پرونده قابل طرح در كميسيون ماده 99 مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری لزربن   
پنجشنبه, 28 اسفند 1393 ساعت 21:16

.                                 مراحل تكميل پرونده  قابل طرح در كميسيون  ماده  99 

                                      ويژه روستاهاي داراي دهياري مصوب

 

 مـرحله اول: 

    درخواست كتبي متقاضي از دهياري روستا