• ولگسر خرداد 96
  • مجموعه: طبیعت
مراحل تقاضا و صدور پروانه ساختماني مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری لزربن   
پنجشنبه, 28 اسفند 1393 ساعت 21:28

مراحل تقاضا و صدور پروانه ساختماني

«   ويژه روستاهاي داراي دهياري مصوب   »

 

مـرحله اول:

   تكميل دقيق فرم 10 ارائه شده از سوي دهياري توسط مالك

     كپي شناسنامه ـ كارت ملي مالك و يك برگ پوشه