شهید عبدالحسین چالکش محمدی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری لزربن   
یکشنبه, 09 فروردین 1394 ساعت 18:42
                 
نام عبدالحسین

نام خانوادگی : چالکش محمدی
خدمه تانک
برخورn تیر به پیشانی

محل شهادت : خرمشهر
تاریخ شهادت : 1360/03/04
 
شهید مرتضی چالکش محمدی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری لزربن   
یکشنبه, 02 فروردین 1394 ساعت 18:23

نام مرتضی

نام خانوادگی : چالکش محمدی 


ساکن: روستای لزربن

وضعیت تاهل: متاهل

عضویت: ارتش- کادر

تخصص: تخریب

رسته: پیاده

یگان : لشگر 28 پیاده سنندج

تاریخ شهادت : 1362/4/9

محل شهادت : مریوان کردستان

نحوه شهادت : جراحات وارده در اثر انفجار مین

تاریخ تدفین:1362/12/1

محل تدفین: گلزار شهدای روستای لزربن