• جشن نیمه شعبان
 • مجموعه: طبیعت
بازار هفتگی روز های یکشنبه صبح در روستا مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری لزربن   
دوشنبه, 09 فروردین 1395 ساعت 17:33 
معرفی روستای لزربن مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری لزربن   
یکشنبه, 02 فروردین 1394 ساعت 00:21
لزربن از توابع بخش مرکزی شهرستان تنکابن و استان مازندران .           
منطقه ای جلگه ای فاصله تا شهرستان تنکابن 12 کیلومتر.
روستای لزربن از شمال به شهر شیرود جنوب به روستای تلوسر محله و چالکش و شرق به روستای توکله و غرب به روستای احمد سرا

 
فاصله تا کوه و جنگل 2 کیلومتر

فاصله تا دریا 3 کیلومتر

فاصله تا شهر شیرود 3 کیلومتر.

 جمعیت روستا بیش از 1100 نفر میباشد.